Finansiell information

HEXPOL's ambition är att förse kapitalmarknaden, investerare och andra intressenter med relevant information som ger underlag till en rättvis värdering av bolaget.

Vår ambition är också att tillämpa öppenhet, saklighet och hög servicegrad i den finansiella rapporteringen för att utveckla förtroendet för bolaget och stärka intresset för potentiella aktieägare.

Tveka inte att kontakta oss om du saknar något i vår kommunikation.

Karin Gunnarsson
Ekonomi- och finanschef samt IR-ansvarig
ir@hexpol.com

HEXPOL aktie

Läs mer

Senaste pressmeddelandena

    Prenumerera

    Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från HEXPOL